نمونه طرح کرامت پایه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم ابتدائی

" طرح جابر " در مقابل "طرح کرامت"

معمولا ما کلمه های طرح کرامت و طرح جابر را به صورت هم معنی بکار می بریم. اما این کار اصلا دست نیست:

  • طرح کرامت کرامت  شما، استدلال شماست. در حقیقت نتیجه ای است که شما به آن از طریق بررسی کارهای انجام شده در مرور تحقیقات و ترکیب آن با نتیجه های تحلیل خودتان رسیده اید.
  • ولی طرح جابر شما، جملات نوشته شده طرح کرامت هستند. در این جاست که یافته هایتان را به گونه ای سیستماتیک ارایه می کنید و نتیجه گیری های خود را به اثبات می رسانید.

مشاهده فایل ها

درک راحت درس با طرح کرامت

برای این که راحت تر موضوع را جا بیندازیم؛ باید بگوییم که شما طرح کرامت خود را می نویسید ولی مقاله است که به عنوان پایه ای برای کار نمونه طرح کرامت شما مورد قبول واقع می شود.

معنی دیگر این حرف این است که نوشتن طرح کرامت شما عموما فورمول بندی های مقاله های  شما را دارد ( بسیار مشکل است که یک دانش آموز را قبل از این که بدانید به چه شکلی حرف بزنید، بیان کنید!)

نمونه طرح کرامت

تحقیق، نوشتن و ارایه

آماده کردن طرح کرامت

هنگامی که نمونه طرح کرامت شما آماده شد (ممکن است شما شروع به فورمول بندی بخش هایی از آن بکنید)؛ شما چندین و چند بار، چرک نویس هایی را برای آن آماده کرده اید.

پروسه آماده سازی طرح

خود این پروسه در بهتر کردن استدلال شما کمک می کند. و هنگامی که شما شروع به فورمول بندی یک نمونه طرح کرامت کردید؛ ممکن است شروع به ارایه بخش هایی از آن ، "بیرون" دانش آموزی خود بکنید.

کارهایی که شامل می شود

این کار می تواند شامل به اشتراک گذاری یافته هایتان در کنفرانس های آکادمیک، با مقاله دادن و نشان دادن "پوستر" هایی از داده هایتان باشد. این کار حتی می تواند به معنی نوشتن بخشی از تحقیقتان در شرکت ملی نفت ایران و  ژورنال های آکادمیک و دیگر رسانه ها باشد.

ساخت یک چهره محقق

هردوی این فعالیت ها، چهره شما را به عنوان یک محقق بهتر می کنند و به شما کمک می کنند تا برای یک کار آکادمیک آماده شوید. (البته اگر این هدف شماست).

پرسش مهر نوزدهم : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید .

اینبار پرسش مهری متفاوت تر از سالهای گذشته توسط رئیس جمهور مطرح گردید . و این پرسش مهر هدف اصلی که دنبال می توکند پرورش مهارتهای آموختن و زندگی است

استفاده از نظرات و بازخوردها در طرح کرامت

اما، ارایه کار، باز هم فیدبکی در نمونه طرح کرامت جوان شما خواهد داشت. شما از فیدبک دیگر متخصصان و جلب توجه آن ها سود خواهید برد. آن ها به یافته های شما توجه می کنند و مقالات شما را قبول می کنند.

طرح کرامت

دانلود صد ها نمونه آماده برای مقاطع ابتدایی

- نوشتن طرح کرامت شما هنگامی که شما تحقیقتان را انجام دادیم و نمونه طرح تان  خود را هم نوشتید؛ همیشه یک چیز باقی می ماند: نوشتن مقاله ( و یا تایپ گردن آن با استفاده از نرم افزارهای پردازش لغات کامپیوتری...)

خوشبختانه ای بخش نهایی دانش آموزان ، دوره "نوشتاری" می باشد. اکنون این زمانی است که شما تز نهایی خود را تولید می کنید و ثابت می کنید که تز شما می تواند پایه ای برای امتحان "دفاع" باشد.

طرح کرامت

 

طبیعت این کار البته، از ابتدائی تا دبیرستان متفاوت است:

در برخی از دانش آموزان، ممکن است که شما مقدار زیادی چرک نویس فصل ها را داشته باشد. از این رو در این موارد، "نوشتن" تبدیل به موضوع درآوردن چیزها از چرک نویس ها و جمع آوری کار به شکل نمونه طرح کرامت می باشد. این روش معمولا در موضوعات هنر و موضوعات مربوط به انسان شناسی بسیار مناسب است که در این موضوعات دانشجویان دکتری می خواهند در مرحله های یک پروژه را مورد بررسی قرار دهند. و همچنان می پیش می روند؛ بنویسند تماس.

در برخی دیگر از موارد، ممکن است بیشتر وقت دانش آموزان خود را به جمع آوری و تحلیل داده ها پرداخته باشید.در این صورت، شما یافته های خودتان و نتیجه گیری های خودتان را نوشته اید تا طرح کرامت خود را به این روش تولید کنید. این روش بیشتر در موضوعات مرتبط با علم و تکنولوژی مناسب است. که در این موضوعات طرح کرامت ، طراحی آزمایش و جمع آوری داده ها نسبت به منابع بسیار حساس تر می باشند.

طرح کرامت سوم ابتدایی

به هر حال، هر پروسه ای هم که شما انتخاب کنید؛ اکنون دارید برای این طرح کرامت، بیان هایی معنی دار و دقیق تولید می کنید و دارید خودتان را برای ثبت نام کردن در آزمایش امتحان می کنید طرح درس سالانه دوم ابتدایی.

طول طرح کرامت

طول انجام نمونه طرح کرامت می تواند موضوع به موضوع این طرح متفاوت باشد؛ اما معمولا نسبت به طرح کرامت هایی  که در پایه های ابتدائی مورد استفاده قرار می گیرند؛ بسیار طولانی تر است. مدارس شما معمولا برای شما محدودیت لغتی بین 70000 تا 100000 لغت قرار می دهد که البته حدودا بیشتر این طرح کرامت ها  در حدود 80000 لغت می باشند خرید بک لینک