نمونه طرح کرامت پایه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم ابتدائی

" طرح جابر " در مقابل "طرح کرامت"

معمولا ما کلمه های پایان نامه و تز را به صورت هم معنی بکار می بریم. اما این کار اصلا دست نیست:

  • تز شما، استدلال شماست. در حقیقت نتیجه ای است که شما به آن از طریق بررسی کارهای انجام شده در مرور تحقیقات و ترکیب آن با نتیجه های تحلیل خودتان رسیده اید.
  • ولی "پایان نامه" شما، جملات نوشته شده تزتان هستند. در این جاست که یافته هایتان را به گونه ای سیستماتیک ارایه می کنید و نتیجه گیری های خود را به اثبات می رسانید.

برای این که راحت تر موضوع را جا بیندازیم؛ باید بگوییم که شما تز خود را می نویسید ولی پایان نامه است که به عنوان پایه ای برای کار دکتری شما مورد قبول واقع می شود.

معنی دیگر این حرف این است که نوشتن تز شما عموما فورمول بندی های پایان نامه شما را دارد ( بسیار مشکل است که یک دکتری را قبل از این که بدانید به چه شکلی حرف بزنید، بیان کنید!)

تحقیق، نوشتن و ارایه

هنگامی که پایان نامه شما آماده شد (ممکن است شما شروع به فورمول بندی بخش هایی از آن بکنید)؛ شما چندین و چند بار، چرک نویس هایی را برای آن آماده کرده اید. خود این پروسه در بهتر کردن استدلال شما کمک می کند. و هنگامی که شما شروع به فورمول بندی یک پایان نامه کردید؛ ممکن است شروع به ارایه بخش هایی از آن ، "بیرون" دکتری خود بکنید.

این کار می تواند شامل به اشتراک گذاری یافته هایتان در کنفرانس های آکادمیک، با مقاله دادن و نشان دادن "پوستر" هایی از داده هایتان باشد. این کار حتی می تواند به معنی نوشتن بخشی از تحقیقتان در ژورنال های آکادمیک و دیگر رسانه ها باشد.

هردوی این فعالیت ها، چهره شما را به عنوان یک محقق بهتر می کنند و به شما کمک می کنند تا برای یک کار آکادمیک آماده شوید. (البته اگر این هدف شماست). اما، ارایه کار، باز هم فیدبکی در پایان نامه شما خواهد داشت. شما از فیدبک دیگر متخصصان و جلب توجه آن ها سود خواهید برد. آن ها به یافته های شما توجه می کنند و مقالات شما را قبول می کنند.

طرح کرامت

6- نوشتن تز شما

هنگامی که شما تحقیقتان را انجام دادیم و پایان نامه خود را هم نوشتید؛ همیشه یک چیز باقی می ماند: نوشتن مقاله ( و یا تایپ گردن آن با استفاده از نرم افزارهای پردازش لغات کامپیوتری...)

خوشبختانه ای بخش نهایی دکتری ، دوره "نوشتاری" می باشد. اکنون این زمانی است که شما تز نهایی خود را تولید می کنید و ثابت می کنید که تز شما می تواند پایه ای برای امتحان "دفاع" باشد.

طرح کرامت

طبیعت این کار البته، از ابتدائی تا دبیرستان متفاوت است:

در برخی از دکتری ها، ممکن است که شما مقدار زیادی چرک نویس فصل ها را داشته باشد. از این رو در این موارد، "نوشتن" تبدیل به موضوع درآوردن چیزها از چرک نویس ها و جمع آوری کار به شکل پایان نامه می باشد. این روش معمولا در موضوعات هنر و موضوعات مربوط به انسان شناسی بسیار مناسب است که در این موضوعات دانشجویان دکتری می خواهند در مرحله های یک پروژه را مورد بررسی قرار دهند. و همچنان می پیش می روند؛ بنویسند تماس.

در برخی دیگر از موارد، ممکن است بیشتر وقت دکتری خود را به جمع آوری و تحلیل داده ها پرداخته باشید.در این صورت، شما یافته های خودتان و نتیجه گیری های خودتان را نوشته اید تا پایان نامه خود را به این روش تولید کنید. این روش بیشتر در موضوعات مرتبط با علم و تکنولوژی مناسب است. که در این موضوعات، طراحی آزمایش و جمع آوری داده ها نسبت به منابع بسیار حساس تر می باشند.

به هر حال، هر پروسه ای هم که شما انتخاب کنید؛ اکنون دارید برای این پایان نامه، بیان هایی معنی دار و دقیق تولید می کنید و دارید خودتان را برای ثبت نام کردن در آزمایش امتحان می کنید.

طول طرح کرامت

طول پایان نامه دکتری می تواند موضوع به موضوع متفاوت باشد؛ اما معمولا نسبت به پایان نامه هایی که در رشته های کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار می گیرند؛ بسیار طولانی تر است. دانشگاه شما معمولا برای شما محدودیت لغتی بین 70000 تا 100000 لغت قرار می دهد که البته حدودا بیشتر این پایان نامه ها در حدود 80000 لغت می باشند