طرح کرامت پایه سوم امانت داری - مدارا - دوست یابی - مشارکت - صبر - خیر خواهی

طرح کرامت پایه سوم امانتداری

در طرح کرامت پایه سوم امانت داری بر این موضوع بسیار مهم و کاربردی سعی شده کودکان با شیوه های بسیار موثر و قابل درک و فهم این مبحث برایشان ارائه گردد . اگر کودکان از همان سنین اولیه امانتداری که مهمترین خصلت پیامبر عظیم و شان هست را یاد بگیرد . در آینده نیز به اسنانهای قابل اطمینان و امانت دار تبدیل می شوند .

مشاهده فایل ها

قیمت کرکره برقی

طرح کرامت پایه سوم مدارا

در طرح کرامت پایه سوم مدارا یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی برای ایجاد رابطه و سازش در بین بچه ها و بزرگسالان است . اگر ما با موضوع مدارا در همان کودکی یاد بگیریم برایم نهادینه می شود و همیشه در ذهن ما باقی می ماند که با اطرافیان و دوستان و همسایگان خود باید مدارا کنیم زیرا انسانها برای زندگی به کمک هم احتاج دارند و هیچ انسانی نیست که بتواند به تنهایی زندگی کند . لذا از این رو وزارت آموزش و پرورش با ایجاد چنین طرحهایی (طرح کرامت پایه سوم مدارا )سعی کرده این مبحث مهم و پیچیده را به شیوه ای نوین برای کودکان ترسیم نماید .

سوالات آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

طرح کرامت پایه سوم ابتدایی

طرح کرامت پایه سوم هم که همه ساله از سوی وزارت آموزش و پرورش به مدارس ابتدائی ارائه میگردد . از طرفداران بسیار در بین اساتید و خانواده ها دارد . زیرا با این چنین طرحهایی موضوعات پیچیده به راحتی برای کودکان شبیه سازی شده و در تفکرات کودکان به راحتی گنجانده می شود . تیم تخصصی ایومک از این رو فایل های آماده طرح کرامت پایه سوم ابتدایی با موضوعات امانت داری - مدارا - دوست یابی - مشارکت - صبر - خیر خواهی و ... را به صورت فایل های آماده و قابل دانلود ارائه می نماید .

طرح کرامت پایه سوم

طرح کرامت پایه سوم واحد کار خیرخواهی مهارت ارتباط مؤثر به صورت

3000 تومان
خرید محصول
نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت به صورت کامل

طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

3000 تومان
خرید محصول
طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت همدلی واحد کار مدارا به صورت کامل و آماده

طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت همدلی واحد کار مدارا

3000 تومان
خرید محصول
طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار مناعت طبع به صورت کامل و آماده

طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار مناعت طبع

3000 تومان
خرید محصول
طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری به صورت کامل

طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

3000 تومان

خرید محصول
نمونه طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار حسن ظن

طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار حسن ظن

3000 تومان
خرید محصول
دانلود طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار حیاء

دانلود طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار حیاء

3000 تومان
خرید محصول
نمونه طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت همدلی واحد کار دوستی و دوستیابی

طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت همدلی واحد کار دوستی و دوستیابی

3000 تومان
خرید محصول
طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به صورت کامل و آماده

طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

3000 تومان
خرید محصول
طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به صورت کامل و آماده

طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر

3000 تومان
خرید محصول